โรคใกล้ตัว ที่คุณละเลยจนทำให้เป็นนิสัย

โรคใกล้ตัว

ในปัจจุบันสังคมที่เร่งด่วนทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไป การกินอาหารที่เร่งรีบ และไม่เป็นประโยชน์ ทำให้โรคไกลตัว กลับกลายเป็น โรคใกล้ตัว คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะสำคัญๆ ที่จะทำให้เสียชีวิตโดยเฉียบพลันเท่านั้น เช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจ และโรคเกี่ยวกับกระแสเลือด แต่หารู้ไม่ว่าอวัยวะที่ทำให้เสียชีวิตแบบผ่อนส่งก็มีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน สาเหตุสำคัญที่สุดที่เป็นเหตุให้เซลล์ตับป่วยและตาย คือ ภาวะทุโภชนาการ (Malnutrition) เนื่องมาจากกินอาหารผิดๆ และไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบหมู่ บวกกับการมีพิษของยาต่างๆที่เรากินเข้าไปด้วย ในบรรดายาพิษที่คนเรานิยมดื่มกันทุกวันนั้น ที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็ได้แก่ ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถ้าดื่มน้อยๆ เป็นครั้งคราวก็เป็นประโยชน์ แต่ถ้าดื่มมากจนติด ก็เป็นโทษ เรียกว่า ติดสุรา (Alcoholism) อาการจะเห็นได้ชัดเมื่อหยุดดื่ม เช่น อาเจียน มือสั่น นอนไม่หลับ ถ้ารุนแรงมากก็ถึงประสาทหลอน และอาจชักได้ การติดสุราเป็นการนำไปสู่ภาวะทุโภชนาการ ตับโต โรคตับแข็ง และมะเร็งตับในที่สุด

ถ้าเรา ไม่มีตับ จะส่งผลเสียต่อร่างกาย ดังนี้

  1. สารพิษเต็มร่างกาย เพราะตับสามารถล้างสารพิษต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการกินเหล้า กินยาที่เยอะเกิน และสามารถฟอกของเสียออกจากร่างกายได้
  2. มีชีวิตอยู่แบบไร้เรี่ยวแรง เพราะตับทำหน้าที่เปรียบเสมือนกระทรวงการคลัง ที่คอยสะสมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งยังสะสมน้ำตาล คาร์โบไฮเดรต กลูโคส ให้ร่างกายเรานำไปใช้เวลาต้องการอีกด้วย
  3. เลือดไหลหมดตัว เพราะตับมีกระบวนการช่วยให้เลือดแข็งตัวได้ในเวลาที่เราเกิดแผล ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกระทรวงกลาโหม ที่ปกป้องรักษาเมืองในเวลาวิกฤติ หากไม่มีตับเลือดก็จะไหลเรื่อย ๆ ไปไม่หยุด
  4. สารพัดโรคมาเยือนแน่นอน เพราะตับทำหน้าที่เหมือนกรมทหาร ที่คอยป้องกันและกำจัดโรคร้ายต่างๆ ไม่ให้เข้ามาสู่ร่างกายและฆ่าโรคเหล่านั้น ไม่ให้กล้าเข้ามาเหยียบเมืองเราอีก แต่ถ้าหากเราไม่มีตับก็เหมือนไม่มีกำแพงและปืนใหญ่ที่ป้องกันข้าศึกที่เข้ามาตีเมือง

ดังนั้น เราอาจกล่าวได้ว่า ตับคือชีวิตของเรา แต่การป้องกันไม่ให้ตับป่วยด้วยการกินอาหารให้ครบทุกหมู่ ละเว้นการดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดองของเมาทั้งหลาย จะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพย์น้อยกว่าการรักษาเมื่อตับป่วยมากน้อย