Tag Archives: ค่า ALT

‘PM 2.5’ สาเหตุของ ตับอักเสบเรื้อรัง!!

ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม กับเรื่องของ ฝุ่น PM2.5 ที่สา […]

ตับอักเสบ สัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งตับ อย่ารักษาทั้งที่เราป้องกันการเกิดได้

อาการตับอักเสบ

ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งตับยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ผู้ […]

ค่า ALT สูงกว่าปกติ มาเช็คกันว่า ค่าตับของคุณปกติอยู่หรือไม่ ?

ค่าตับ

แล้วเลข 40 กับ 41 เกี่ยวอะไรกับสุขภาพตับ มาตรวจเช็คค่าต […]