ค่า ALT สูงกว่าปกติ มาเช็คกันว่า ค่าตับของคุณปกติอยู่หรือไม่ ?

ค่าตับ

แล้วเลข 40 กับ 41 เกี่ยวอะไรกับสุขภาพตับ มาตรวจเช็คค่าตับกัน…ก่อนตับจะดับไป ALT (alanine aminotransferase) หรือบางทีเรียก SGPT คือค่าเดียวกัน เป็นเอนไซม์ที่มีมากในเซลล์ตับ หากเกิดจากความเสียหายในเซลล์ตับจะมี ค่า ALT สูง กว่าปกติส่วน AST (aspartate aminotransferase) หรือเรียกกันว่า SGOT เป็นเอนไซม์ที่ใช้ช่วยตรวจวินิจฉัยภาวะโรคตับ และภาวะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจ โดยเอนไซม์ AST พบได้มากที่ตับ และกล้ามเนื้อหัวใจ โดยสามารถนำมาเปรียบเทียบอัตราส่วน AST:ALT เพื่อบ่งชี้โรคตับได้เบื้องต้น โดยคนที่มีสุขภาพแข็งแรง จะมีค่า AST มากกว่า ค่า ALT อยู่เล็กน้อย

ตับปกติ,ตับที่ดี,ตับมีปัญหา,

ค่า ALT และ AST ปกติ

ค่า ALT และ AST ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติจะแตกต่างกันในผู้ชายและผู้หญิง ผู้ชายต่ำกว่า 30 IU/L (หน่วยสากลต่อลิตร) 
ผู้หญิงต่ำกว่า 19 IU/L (หน่วยสากลต่อลิตร) หมายเหตุ ค่าปกติของแต่ละที่อาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ

ตับปกติ,ตับที่ดี,ตับมีปัญหา,

ค่า ALT และ AST เกิน

หากเกิดความผิดปกติจะมีค่าเกิน 40 ขึ้นไปหรือตั้งแต่ 41 ซึ่งสามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าเซลล์ตับเกิดการ ตับอักเสบ

หมายเหตุ: ค่าที่อยู่ระหว่างค่าปกติทั้งใน ชาย (30) และหญิง (19) จนถึง 40 ถือเป็นค่าพึงระวังว่าอาจมีความปกติเกี่ยวกับตับได้