ระยะของไขมันพอกตับ แบ่งออกเป็นออกเป็นกี่ระยะ

ระยะของไขมันพอกตับ

ในปัจจุบันไขมันพอกตับเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่จำเป็นต้องเป็นคนอ้วนเท่านั้น โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น แต่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงคือคนที่อ้วนลงพุง น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ผู้ตรวจพบโรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปถึง 60% โดยส่วนใหญ่ ระยะของไขมันพอกตับ ขั้นแรกๆจะไม่ค่อยแสดงอาการที่ชัดเจน

ไขมันพอกตับ (Fatty Liver Disease) คือ ภาวะที่มีไขมันเข้าไปสะสมที่เนื้อตับมากกว่า 5-10% และมักจะเป็นไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) ปกติไขมันที่ร่างกายได้รับจะถูกเผาผลาญที่ตับและเนื้อเยื่อต่างๆ แต่เมื่อร่างกายได้รับเกินความต้องการ ไขมันส่วนนั้นจะถูกสะสมในรูปแบบเนื้อเยื่อไขมัน แล้วค่อยๆ สะสมที่ตับ จนมากเกินกว่าปกติ และส่งผลให้ตับทำงานผิดปกติ โดยทั่วไปจะไม่ค่อยมีอาการ พอนานวันขึ้น จะพัฒนาจนนำมาสู่การอักเสบภายในเนื้อตับอย่างเรื้อรัง ทำให้เกิดพังผืด เกิดภาวะตับแข็ง ซึ่งเป็นภัยเงียบที่คุณอาจไม่รู้ตัวและอาจนำมาสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จนถึงแก่ชีวิตได้

สาเหตุหลักๆ ของภาวะไขมันพอกตับ มีดังนี้

1. เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ : จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้ที่ดื่มหลายประการ เช่น ดื่มมานานแค่ไหน อายุ และปริมาณการดื่ม เป็นต้น

2. เกิดจากโรคอื่น : ส่วนมากแล้วโรคที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงไขมันพอกตับจะเป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับน้ำหนัก เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน

3. เกิดจากปัจจัยด้านอื่น : การทานอาหารที่มีพลังงานสูงจำพวกไขมัน แป้ง น้ำตาลมากเกินไป และผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์ หรือยาต้านไวรัสบางชนิด เป็นต้น

ระยะของไขมันพอกตับ แบ่งออกเป็น ดังนี้    

ระยะที่ 1 : ไขมันเกิดการสะสมที่ตับยังไม่ส่งผลใด ๆ

ระยะที่ 2 : ตับจะมีอาการอักเสบและจะอักเสบเรื้อรังหากปล่อยไว้โดยไม่รักษานานกว่า 6 เดือน

ระยะที่ 3 : เกิดพังผืดจากการอักเสบที่รุนแรง ตับจะถูกทำลายและทดแทนด้วยพังผืด

ระยะที่ 4 : ตับถูกทำลายอย่างมาก ทำให้ตับทำงานผิดปกติเสี่ยงมะเร็งตับและตับแข็ง

แนวทางการรักษาและการดูแลผู้ป่วยไขมันพอกตับ มีดังนี้

1. ลดน้ำหนัก ให้ลดประมาณเดือนละ 1-2 กิโลกรัม จะสามารถช่วยลดอาการอักเสบในตับ และลดความรุนแรงของพังผืดได้

2. ปรับพฤติกรรมการทานอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง และงดการดื่มแอลกอฮอล์สาเหตุหนึ่งของไขมันพอกตับ

3.รักษาโรคที่เป็นอยู่ หากป่วยเป็นโรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันพอกตับให้รักษาและทานยาตามที่แพทย์สั่ง ไม่ควรทานอาหารเสริมด้วยตนเองหากแพทย์ไม่อนุญาต

4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมอาหาร รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีไขมันต่ำ กากใยสูง และให้พลังงานต่ำ

ระยะของไขมันพอกตับ
As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box.