4 โรคอันตรายในหน้าร้อน ที่ต้องระวัง อาจอันตรายถึงชีวิต

อากาศร้อนไม่เพียงแต่ทำให้ไม่สบายตัว แต่ยังแฝงด้วยอันตรายที่อาจร้ายแรงถึงชีวิตได้ รู้และระวังตัวไว้ก่อน วันนี้!! ไขมันพอกตับ.com เสนอ 4 โรคอันตรายในหน้าร้อน ที่ต้องระวัง อาจอันตรายถึงชีวิต

ลมแดด (ฮีทสโตรก)

เกิดจากการโดนแดด หรืออยู่ในที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน จนทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส มักเกิดในผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ที่พักผ่อนน้อย ผู้ที่เป็นความดันสูง และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จัด

อาหารเป็นพิษ/ ท้องร่วง

ติดต่อจากอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคอยู่ อย่างอาหารที่ปรุง สุกๆ ดิบๆ อาการคือ ปวดท้อง ปวดเมื่อย อาเจียน และอุจจาระร่วง หากเชื้อโรคเข้าสู่อวัยวะอื่น เช่น ถุงน้ำดี หัวใจ หรือเข้าโลหิตจนเป็นพิษ จะทำให้อันตรายถึงชีวิต

โรคบิด

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรืออะมีบา ส่วนมากจะได้รับจากอาหาร และน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนอยู่ หลังรับเชื้อจะมีไข้ ปวดท้องรุนแรง ท้องร่วง จนถึงระดับที่มีมูกเลือดปนออกมากับอุจจาระได้

โรคพิษสุนัขบ้า/ โรคกลัวน้ำ

แหล่งรับเชื้อคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่าง สุนัข และแมว ติดจากทางการโดนกัด สัมผัสน้ำลาย หรือการถูกข่วน จึงควรดูแลสุขอนามัย และฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงในบ้าน พร้อมกับระวังการเข้าใกล้สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย