4 โรคอันตรายในหน้าร้อน ที่ต้องระวัง อาจอันตรายถึงชีวิต

อากาศร้อนไม่เพียงแต่ทำให้ไม่สบายตัว แต่ยังแฝงด้วยอันตรายที่อาจร้ายแรงถึงชีวิตได้ รู้และระวังตัวไว้ก่อน วันนี้!! ไขมันพอกตับ.com เสนอ 4 โรคอันตรายในหน้าร้อน ที่ต้องระวัง อาจอันตรายถึงชีวิต

ลมแดด (ฮีทสโตรก)

เกิดจากการโดนแดด หรืออยู่ในที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน จนทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส มักเกิดในผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ที่พักผ่อนน้อย ผู้ที่เป็นความดันสูง และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จัด

อาหารเป็นพิษ/ ท้องร่วง

ติดต่อจากอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคอยู่ อย่างอาหารที่ปรุง สุกๆ ดิบๆ อาการคือ ปวดท้อง ปวดเมื่อย อาเจียน และอุจจาระร่วง หากเชื้อโรคเข้าสู่อวัยวะอื่น เช่น ถุงน้ำดี หัวใจ หรือเข้าโลหิตจนเป็นพิษ จะทำให้อันตรายถึงชีวิต

โรคบิด

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรืออะมีบา ส่วนมากจะได้รับจากอาหาร และน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนอยู่ หลังรับเชื้อจะมีไข้ ปวดท้องรุนแรง ท้องร่วง จนถึงระดับที่มีมูกเลือดปนออกมากับอุจจาระได้

โรคพิษสุนัขบ้า/ โรคกลัวน้ำ

แหล่งรับเชื้อคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่าง สุนัข และแมว ติดจากทางการโดนกัด สัมผัสน้ำลาย หรือการถูกข่วน จึงควรดูแลสุขอนามัย และฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงในบ้าน พร้อมกับระวังการเข้าใกล้สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

ระยะของไขมันพอกตับ
As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box.