โรคไวรัสตับอักเสบบี คืออะไร

โรคไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบเป็นโรคที่คนไทยรู้จักแต่มักไม่ให้ความสำคัญ เพราะอาจยังไม่รู้ว่าเป็นโรคที่ร้ายแรง ปัจจุบัน โรคไวรัสตับอักเสบบี ถือเป็นปัญหาที่สาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในประเทศที่พบผู้ที่เป็นพาหะและเป็นโรคไวรัสตับอักเสบจำนวนมาก

โรคไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ถือเป็นโรคที่สร้างปัญหาให้กับอวัยวะสำคัญในร่างกายนั่นก็คือตับ และถือเป็นอีกปัญหาสำคัญในประเทศไทย ซึ่งเราสามารถพบผู้ป่วยจากโรคนี้ได้ประมาณ 1-3% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ โดยตับอักเสบบี เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ทำให้เซลล์ตับเกิดการอักเสบ เซลล์ตับตาย และหากปล่อยไว้จนเป็นเรื้อรัง จะทำให้เกิดพังผืด เกิดโรคตับแข็ง และเกิดโรคมะเร็งตับตามมาได้

ประเภทของโรคไวรัสตับอักเสบบี ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. แบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการภายใน 1-4 เดือนหลังติดเชื้อ โดยจะมีไข้ ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้องบริเวณใต้ชายโครงขวา รวมถึงอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เป็นผื่น ปวดข้อ แต่อาการตับอักเสบแบบเฉียบพลันจะดีขึ้นใน 1-4 สัปดาห์ และสามารถหายได้เองในช่วงประมาณ 6 เดือน
 2. แบบเรื้อรัง ผู้ป่วยในแบบเรื้อรังนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มที่เป็นพาหะ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีเชื้อไวรัสในร่างกายแต่ไม่แสดงอาการ ตรวจเลือดไปเจอความผิดปกติ แต่สามารถแพร่เชื้อได้ ส่วนกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรัง ผู้ป่วยกลุ่มนี้เมื่อตรวจเลือดแล้วจะพบค่าการทำงานของตับผิดปกติ

สาเหตุของโรคไวรัสตับอักเสบบี เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ดังนี้  

 1. การถ่ายทอดจากมารดาที่ติดเชื้อไปสู่ทารก
 2. ติดต่อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อโดยไม่ได้ป้องกัน
 3. การใช้แปรงสีฟัน มีดโกน กรรไกรตัดเล็บร่วมกัน
 4. ติดจากการสัก เจาะหูหรือการฝังเข็ม โดยที่อุปกรณ์เหล่านั้นยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือฆ่าเชื้อไม่ถูกต้อง การสัมผัสกับเลือด น้ำเลือด น้ำคัดหลั่ง โดยผ่านเข้าทางบาดแผล

วิธีป้องกันตนเองจากโรค ไวรัสตับอักเสบ บี

 1. ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ
 2. ป้องกันทุกครั้งเมื่อทีเพศสัมพันธ์
 3. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
 5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน
 6. ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรตรวจเช็คค่าตับและตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
ระยะของไขมันพอกตับ
As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box.