ไขมันพอกตับ ห้ามกินอะไร

ภาวะไขมันพอกตับเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในยุคนี้ พอๆ กับความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ภาวะโรคอ้วน และโรคเบาหวาน เนื่องจากโรคติดต่อไม่เรื้อรังดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งของไขมันพอกตับเช่นกัน

อาหารที่คนเป็นไขมันพอกตับควรเลี่ยงหรือห้ามกิน มีดังนี้

1. อาหารไขมันสูง ได้แก่ นม เนย กะทิ ชีส อาหารทะเล ไข่แดง ซึ่งมีแคลอรรี่สูงมาก รวมไปถึงอาหารทอด เบเกอรี่ เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องในสัตว์ อาหารแปรรูปที่มีส่วนประกอบของไขมันสัตว์ เช่น ไส้กรอก กุนเชียง อาหารอะไรก็ตามที่มีไขมันสูงทุกชนิดควรเลี่ยงโดยเด็ดขาด

2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มภาระให้ตับทำงานหนักมากขึ้น และแอลกอฮอล์ยังอาจเหนี่ยวนำการเกิดภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง และโรคตับอื่นๆ ได้ด้วย

3. ลดคาร์โบไฮเดรต อาหารประเภทแป้ง และข้าว หากร่างกายได้รับปริมาณมากๆ และไม่ได้นำออกไปใช้เป็นพลังงาน ร่างกายจะเปลี่ยนน้ำตาลสะสมเหล่านี้เป็นไตรกลีเซอไรด์ เสี่ยงต่อภาวะไขมันพอกตับมากขึ้น โดยเฉพาะในมื้อเย็นควรทานอาหารประเภทแป้งให้น้อยลง

4. น้ำอัดลม น้ำหวาน ชาเย็น กาแฟเย็น น้ำผลไม้ปั่น เครื่องดื่มเหล่านี้จะมีส่วนผสมของนมข้นหวาน ครีม เป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง หากกินในปริมาณมากๆ และไม่ได้ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย ก็เสี่ยงต่อภาวะโรคอ้วน มีน้ำหนักเกิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับ และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ตับมีไขมันมาเกาะได้ง่ายขึ้น

5. ขนมขบเคี้ยว ขนมขบเคี้ยวก็ให้พลังงานสูง แถมยังมีโซเดียมมหาศาล แต่ให้สารอาหารที่มีประโยชน์น้อย ดังนั้นควรลด ละ เลิก ขนมขบเคี้ยวที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะโรคอ้วนจะดีกว่าอย่างแน่นอน

6. อาหารที่มีฟรุกโตสสูง เช่น ขนมปัง ซีเรียล โยเกิร์ต ขนมแท่ง หรือพวกน้ำอัดลม เป็นอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลฟรุกโตสค่อนข้างสูง ซึ่งจากข้อมูลวิจัยพบว่า สารฟรุกโตสมีผลทำให้ร่างกายสร้างไขมันไม่ดีเพิ่มมากขึ้น และยังอาจเหนี่ยวนำให้เกิดโรคเบาหวานได้ด้วย

ดังนั้น การเลือกอาหารที่เหมาะสมเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการรักษาโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาโรคไขมันพอกตับและโรคตับชนิดอื่นๆ และยังเป็นการป้องกันการรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยไม่จำเป็นอีกด้วย ยิ่งคุณใช้ความระมัดระวังเลือกอาหารรับประทานมากเพียงใด คุณก็จะยิ่งมีสุขภาพดีมากเท่านั้น

ระยะของไขมันพอกตับ
As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box.