โรคไขมัน ในเลือดสูง ตัวการร้ายนำไปสู่สารพัดโรค

โรคไขมัน

โรคไขมัน ในเลือดสูง เป็นภาวะที่ในร่างกายของมนุษย์เรามีระดับไขมันสูงกว่าปกติ  อาจจะเกิดได้หลายสาเหตุ ซึ่งไขมันในเลือดสูง ไม่ใช่เรื่องเล็ก อาจจะทำให้ หลอดเลือดเราตีบตันได้ และสามารถลุกลามเป็นโรคร้ายได้สารพัด

สาเหตุที่เสี่ยงเกิดไขมันในเลือดสูง

  1. กินเยอะจนปล่อยตัวเองให้อ้วน
  2. ไม่ออกกำลังกาย
  3. ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ หรือสารเสพติด
  4. กินอาหารที่มีน้ำมันเยอะเกินกว่าร่างกายต้องการ
  5. ได้รับยาที่ทำให้เกิดไขมันเลือดสูง
  6. เป็นโรคพันธุกรรม

ถ้าเราใส่ใจสุภาพของเราเอง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารให้ครบห้าหมู่ ดื่มน้ำเยอะๆ ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ จะห่างไกลโรคไขมันในเลือดสูงได้