โรคไขมัน ในเลือดสูง ตัวการร้ายนำไปสู่สารพัดโรค

โรคไขมัน

โรคไขมัน ในเลือดสูง เป็นภาวะที่ในร่างกายของมนุษย์เรามีระดับไขมันสูงกว่าปกติ  อาจจะเกิดได้หลายสาเหตุ ซึ่งไขมันในเลือดสูง ไม่ใช่เรื่องเล็ก อาจจะทำให้ หลอดเลือดเราตีบตันได้ และสามารถลุกลามเป็นโรคร้ายได้สารพัด

สาเหตุที่เสี่ยงเกิดไขมันในเลือดสูง

  1. กินเยอะจนปล่อยตัวเองให้อ้วน
  2. ไม่ออกกำลังกาย
  3. ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ หรือสารเสพติด
  4. กินอาหารที่มีน้ำมันเยอะเกินกว่าร่างกายต้องการ
  5. ได้รับยาที่ทำให้เกิดไขมันเลือดสูง
  6. เป็นโรคพันธุกรรม

ถ้าเราใส่ใจสุภาพของเราเอง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารให้ครบห้าหมู่ ดื่มน้ำเยอะๆ ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ จะห่างไกลโรคไขมันในเลือดสูงได้

ระยะของไขมันพอกตับ
As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box. As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call it a scroll box! You could also place an image into the scroll box.